ŞİRKET DUYURUSU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında; İkizler Yatırım Gayrimenkul AŞ’nin tasfiyesine karar verilmiştir. 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler kapsamında Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonları oluşturulmuş olup, tasfiye işlemleri bu komisyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan;
“Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.” hükmü gereğince herhangi bir tahsisat yapılmayacaktır.

Diğer taraftan;


TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. TASFİYE KOMİSYONU


Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.’ye ait banka hesap numaraları:

HESAP ADI: TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.
TR47 0006 4000 0016 3110 2090 52
TR09 0001 0017 8490 7274 4150 01
TR26 0001 2001 2950 0010 1007 50


Bilgi edinmek için 4444404 nolu çağrı markezini arayabilirsiniz. Duyuruları www.ikizlerevim.com.tr resmi websitesinden takip edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIZ